Specialisaties
De fysiotherapeuten bij Fysio Twenterand hebben zich breed ontwikkeld om u zo gericht mogelijk te kunnen helpen bij lichamelijke klachten.

Manuele therapie

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De manueel therapeut werkt vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden vooral aan klachten van de wervelkolom.

Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert de verminderde beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut een behandeling aan met manipulaties (in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Met nadruk willen we vermelden dat er dus niet standaard bij elke behandeling ‘gekraakt’ wordt.

Shockwave

Snel resultaat bij chronische klachten!

Veel mensen zullen het volgende herkennen: Al maanden en sommigen zelfs al jaren last van die vervelende voet, hak, knie schouder of elleboog. In rust valt het allemaal wel mee, maar als je moet gaan bewegen of kracht gaat zetten dan is het erg pijnlijk en beperken de klachten je in je dagelijkse doen en laten. Of dit nu lopen, wandelen, een doekje uitwringen of een bord optillen en boven in de kast zetten is.

Dit soort klachten zijn goed te behandelen met Shockwavetherapie. Shockwave is een behandelmethode voor chronische (klachten langer bestaand dan 3 maanden), lokale pijnklachten van het bewegingsapparaat. Hierbij moet je denken aan:

Bovenstaande klachten staan bekend als overbelastingsklachten van de pezen en peesaanhechtingen. Ondanks dat lang niet elke patiënt die wij zien, weet waardoor zijn of haar klacht nu eigenlijk is ontstaan. Vaak beginnen klachten spontaan met een klein pijntje en worden dan in de loop van de tijd langzaamaan erger. Niet zo erg dat je er niet om kunt functioneren, dus ga je door in de hoop dat het vanzelf weer over gaat. En zo wordt het langzaamaan een chronische klacht die ook gedurende de dag steeds meer aanwezig is en op steeds meer momenten voor pijn en irritatie zorgt.

Op de lange termijn zorgt dit ook soms voor verkalkingen. Verkalking is een vorm van verhard weefsel dat zich vormt in een pees of gewricht, door overbelasting of door aanhoudend (verkeerd) gebruik. Door de kalk gaat de pees of het gewricht ook slechter bewegen en dat zorgt weer voor pijnklachten tijdens het bewegen/aanspannen.

Shockwave en echo

Goede diagnostiek en inschatting van de klacht is essentieel. Naast een uitgebreide intake en lichamelijk onderzoek maken we zo nodig ook gebruik van aanvullend (beeldvormend) onderzoek in de vorm van echografie. Door middel van echografie kunnen we onze bevindingen uit de intake en onderzoek bevestigen en de locatie van de verkalking in beeld brengen. Hierdoor kunnen we gerichter behandelen met de shockwave.

Resultaat:

Wie behandeld wordt met shockwavetherapie merkt al snel resultaat. Na 3 of 4 behandelingen moet er aantoonbaar effect zijn. Maar liefst 80% van de patiënten geeft aan dat de pijn volledig of voor een groot deel verdwenen is en mogelijk belangrijker nog; dat ze hun dagelijkse activiteiten weer kunnen uitvoeren! In de meeste gevallen nemen de pijnklachten dus snel af en neemt de beweeglijkheid weer toe. Het is daarnaast gebleken dat shockwavetherapie een stimulerend effect heeft op het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Wilt u weten wat Shockwavetherapie voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op zodat onze gespecialiseerde shockwavetherapeuten u hier meer over kunnen vertellen.

Echografie

Echografie is voor fysiotherapeuten een perfect middel om op betrouwbare wijze afwijkingen aan het bewegingsapparaat vast te stellen. Hierbij kan men denken aan spier- of botaandoeningen van de schouder, elleboog, hand, pols, heup, knie en enkel. Echografie is pijnloos en niet schadelijk.
Bij echografie wordt gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven. De uitgezonden geluidsgolven worden door het weefsel in het lichaam teruggekaatst en het geluid wordt vervolgens door de computer in een elektrisch signaal omgezet. Door het gebruik van echografie kan sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het juiste behandelbeleid worden gestart. Daarnaast kunnen we hiermee tijdens de behandeling de ontwikkeling van de aandoening bekijken en zo nodig het behandelplan aanpassen.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapeuten werken met topsporters, sporters en sportteams, maar hanteren dezelfde dynamische benadering ook bij niet-sporters. De sportfysiotherapeut is sport-minded en weet daarom als geen ander hoe u zich voelt als u geblesseerd bent. Het doel van de behandeling zal altijd zijn om u zo snel mogelijk weer terug op (topsport)niveau te krijgen.

Naast de behandeling krijgt u advies hoe u tijdens deze vervelende periode zo fit mogelijk kunt blijven. Op deze manier wordt uw conditie onderhouden net als de spierkracht van andere delen van het lichaam. Wanneer u als niet-sporter actiever wilt worden, maar niet goed weet hoe te beginnen, wat verantwoord is of wat het beste bij u past, kies dan ook voor de sportfysiotherapeut.

Dry Needling

Wat is Dry Needling en wanneer zetten we nu Dry Needling in als behandeling?

Bij de volgende vormen van pijn is dry needling zinvol:

Spierklachten die al wat langer bestaan zijn zeer geschikt voor de toepassing van dry needling. Vooral als er myofasciale (myo=spier en fascie=bindweefsel) triggerpoints aanwezig zijn. Deze triggerpoints kun je zien als een pijnlijke verharding of zoals in de volksmond genoemd, een spierknoop.

Vaak veroorzaken deze knopen niet alleen lokale drukpijn, maar ook pijn op andere plekken in het lichaam. Een mooi voorbeeld is hiervan de uitstraling van pijn naar het been, waarvan mensen nog wel eens denken: “zou ik dan niet een hernia van de lage rug kunnen hebben?”. De praktijk wijst nog wel eens uit dat het “gewoon” een uitstralingspijn is vanuit de middelste bilspier (musculus gluteus medius); deze uitstralingspijn wordt dan veroorzaakt door de knopen in deze middelste bilspier. Door middel van de inzet van dry needling (aanprikken van de knopen met behulp van een hele kleine naald) kan de uitstralingspijn na een paar behandelingen (3-4x) verholpen zijn.

Zo heeft dus elke spier zijn eigen uitstralingspijn en kan in principe bijna elke spier behandeld worden met dry needling indien deze pijn past bij de betreffende spier.

Wat voelt u bij Dry Needling?

Het inbrengen van het naaldje voelt u doorgaans overigens bijna niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan; dit noemen we een twitch. Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. De reactie op de behandeling verschilt per persoon. In de regel voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid of stijf aan, maar dat is meestal van korte duur (max. 72 uur). Veel mensen voelen na de behandeling een verandering en vaak een vergroting van de beweeglijkheid. Vaak is dat direct al, soms een dagje later. Vaak krijgt u oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie bij te kunnen houden.

Deze behandelmethode is een onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, vallen ook de kosten voor dry needlingtherapie hieronder.

Oedeemtherapie

De belangrijkste te behandelen oedeemvorm is lymfoedeem. Dit ontstaat bij het slecht functioneren van het lymfestelsel door:

Lymfoedeem is niet te genezen, maar goed te behandelen. Met behulp van een combinatietherapie met manuele lymfedrainage, compressietherapie en later steunkousen, wordt er oefentherapie gegeven gericht op de afvoer van lymfevocht. Lymfoedeem is eiwitrijk en dus hard oedeem dat soms ook met speciale oedeemgrepen behandeld wordt.

Littekenbehandeling

Littekens ontstaan tijdens het genezingsproces van een wond in de vorm van littekenweefsel. Het kan soms voorkomen dat zo’n litteken gevoelig wordt en strak aanvoelt. Een litteken kan bijvoorbeeld verkleefd zitten aan de onderliggende weefsels, waardoor klachten zullen afnemen. Het litteken zal soepeler worden waardoor de pijn zal wegtrekken.

Steunkousen

Therapeutisch elastische kousen, niet voor iedereen gelijk het leukste onderwerp. Echter brengen deze steunkousen veel voordelen met zich mee. Door het speciale drukverloop van de kous wordt de werking van het lymfe(vocht)- als het bloedvatenstelsel optimaal ondersteund. Steunkousen zijn aangeraden bij mensen met oedeem (toename van vocht), vaatproblematiek, trombose, een open wond en wondroos. Echter worden steunkousen ook aangeraden ter preventie van klachten (o.a. spataderen en trombose) voor mensen met een staand beroep (denk bijvoorbeeld aan kapper) en gedurende de zwangerschap.

Laat u goed inlichten over het doel van steunkousen en of dit mogelijk ook voor u voordelen biedt.

Geriatrische fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de complexe problematiek die vooral voorkomt bij ouderen en patiënten met bepaalde aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson. Omdat een mens op oudere leeftijd minder goed in staat is om veel en intensief te bewegen, gaat de conditie snel achteruit. ‘Rust roest’, oftewel: niet bewegen zal de achteruitgang versnellen. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam niet meer vanzelfsprekend. Alledaagse dingen worden moeilijk uitvoerbaar en de kans op vallen neemt toe.

Het doel van geriatrische fysiotherapie is het verminderen van lichamelijke achteruitgang en het behouden of vergroten van zelfstandigheid. De patiënten krijgen vooral oefentherapie gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen en jeugdigen tussen de 0 en 16 jaar m.b.t. de ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Er wordt altijd gewerkt volgens een behandelplan en waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. De praktijkruimte is speciaal ingericht voor het werken met kinderen.

Na aanmelding wordt uw kind geobserveerd en onderzocht en wordt de hulpvraag achterhaald. Naast een vraaggesprek testen we ook de vaardigheden van uw kind en gaan we na in hoeverre een kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol is.

Met kindgericht oefenmateriaal wordt het plezier in bewegen vergroot en proberen we bepaalde vaardigheden uit te lokken. Als ouder of verzorger wordt u volledig bij de behandeling betrokken. Bij baby’s of kinderen die een ernstige beperking hebben, kan de kinderfysiotherapeut ook bij u thuis komen voor de behandeling.

Kinderen waarvan de motorische vaardigheden achterblijven, kunnen het plezier in bewegen verliezen. Ook schoolprestaties kunnen achterblijven. Ook als ouder kunt u merken dat uw kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden, zoals fietsen, kleuren, schrijven of zwemmen, Een verwijzing is niet nodig. Ook uw huisarts of consultatiebureau kan uw kind doorsturen naar Fysio Twenterand.