Klachtenregeling
Al onze therapeuten verstaan hun vak en doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken.

De klachtenregeling bij Fysio Twenterand

Als u niet tevreden bent, is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysio-/ergotherapeut of contact op te nemen met Fysio Twenterand. Vraag eventueel een bekende uit uw familie- of vriendenkring om hierbij te zijn als u dat prettiger vindt.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Het doel van dat gesprek is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken voor een gesprek? Bel de betreffende locatie of stuur een bericht.

Contact

 

Komt u er niet uit samen met uw fysiotherapeut?

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysio Twenterand neemt deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk. Er zijn twee instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

Secretariaat van de klachtencommissie van Keurmerk Fysiotherapie (Westerlaan 51, 8011 CA, Zwolle of info@keurmerkfysiotherapie.nl).​
Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel: 030-2661661

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Rechten
De WGBO regelt:

Plichten
Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Ingrijpen zonder toestemming
De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. Soms gaat het dan om een behandeling onder dwang.