Algemene voorwaarden
.

Afmeldingen

Afmeldingen zien wij graag 24 uur van te voren doorgegeven worden, zodat wij nog eventueel een andere cliënt kunnen inplannen op het vrijgekomen tijdstip. Daarmee verleent u niet alleen ons een gunst, maar ook de volgende cliënt.